LOGOWANIE
  Logowanie jak do poczty SGH
  Login:
  Hasło:

Od 1 września 2015 wnioski o stypendium socjalne, specjalne, rektora, zapomogi oraz miejsca w Domach Studenta można generować WYŁĄCZNIE poprzez system USOS: https://usosweb.sgh.waw.pl/

Wszelkie informacje dotyczące świadczeń pomocy materialnej (stypendiów i zapomóg) oraz miejsc w Domach Studenta SGH, w tym terminy składania wniosków o stypendia, aktualny wykaz dokumentów do wniosków i instrukcje wypełniania wniosków znajdziesz na stronie SEKCJI POMOCY MATERIALNEJ na www.sgh.waw.pl/stypendia

W przypadku pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z pracownikami Sekcji pod nr tel: (22) 564-66-17 lub (22) 564-66-19, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:00 lub kontaktu mailowego: spm@sgh.waw.pl